İKMAL MERKEZİ ve LOKOMOTİF OTOMASYON SİSTEMİ

İKMAL MERKEZLERİ OTOMASYON SİSTEMİ

İkmal merkezlerinde var olan tanklara sensör montajları yapılarak ürün seviyesi, miktarı ve tank sıcaklık bilgileri alınmaktadır. İlgili tanklara dispenserlerden yapılacak dolumlar veya tanklardan lokomotiflere yapılan ikmaller kayıt altına alınmaktadır. Tüm bu veriler otomasyon sisteminde giriş-çıkış olarak raporlanabilmekte, vardiyalara göre izlenebilmekte ve merkezi otomasyon sistemine de gönderilmektedir.

Broşür

LOKOMOTİF OTOMASYONU VE
LOKOMOTİF TANIMA SİSTEMİ

Lokomotifler üzerinde endüstriyel bir PC yardımı ile depo kapaklarının açık-kapalı konumları, lokomotif sıcak çalışma bilgisi, konum ve hız bilgileri alınmaktadır. Ayrıca lokomotif deposuna monte edilen sensörler ile lokomotif depolarında bulunan yakıt seviye-sıcaklık bilgileri de tespit edilmektedir. Bu bilgiler GSM aracılığı ile merkez yazılıma online aktarılmaktadır. Lokomotif ikmal merkezine girdiğinde üzerindeki RF haberleşmesi ile ikmal merkezi otomasyonuna, o istasyonda olduğu bilgisini göndermektedir. Dolum yapmak istendiğinde de yine RF kanalı ile otomasyon yakıt miktarı bildirilmektedir ve bu bilgiye göre güvenli dolum bilgisi sağlanmaktadır.