Birden fazla istasyonun, tek merkezden online takip edilebilmesini sağlayan sistemdir.

İstasyonlarda yapılan günlük işlemler online merkeze iletilir ve muhasebeleşmede kolaylık sağlar. Tek merkezden fatura, cari, çek, senet, POS, tahsilat ve ödeme işlemlerini yapar ve kullanıcıya özel raporlar üretir.

  • Gelir – gider ve personel takip kayıtlarını kolaylıkla yapabilirsiniz.
  • Merkez ve şube istasyonları bazında, kâr ve envanter kayıtlarını tutar ve raporları alabilirsiniz.
  • Tek tek şubelerinizin kâr ve envanter kayıtlarına ulaşabilir, raporlayabilirsiniz.
  • Merkezden istasyonlarınıza ve istasyonlarınızdan merkeze online bilgi akışı sağlar.
  • Şubelerinizde lokal cari, VTS (Veresiye Takip Sistemi oluşturabilirsiniz.
  • Genel muhasebe sisteminize online veri aktarımı sağlar.