Yüksek debili sayacı ile esnek satış yapabilme kabiliyetine sahip akaryakıt tankerinin, yakıt satış bilgilerinin anlık olarak kayıt altına alınmasını ve GPRS ile merkeze veri aktarılmasını sağlayan otomasyon sistemidir.

Bu sistem ile merkez aktarımları ve mutabakat raporlamaları anlık yapılabilir.