İnsanoğlu dünya medeniyetlerinin tarihsel gelişimi boyunca enerjiyi kullanabilecek ekipmanlar yapmak ve doğada bulunan çeşitli enerji formlarını kullanabilmek için yüzyıllar süren çabalarla çözümler aramıştır. Temelde kullanılan yenilenemez enerji kaynakları;  petrol ve  türevleri, kömür ve türevleri ve uranyum (nükleer) enerji kaynaklarıdır. Yenilenemez enerji kaynaklarına alternatif ise yenilenebilir enerji kaynakları olan; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisi ve hidrojen enerjisidir.

2021 yılında elektrik üretimimizin, %31,4’ü kömürden, %32,7’si doğal gazdan, %16,8’i hidrolik enerjiden, %9,4’ü rüzgardan, %4’ü güneşten, %3,2’si jeotermal enerjiden ve %2,4’ü diğer kaynaklardan elde edilmiştir.

Türkiye’nin yıllık ortalama radyasyon değeri 1504 kWh / m2, ortalama güneşlenme süresi ise 2700 saattir.  Bu değerler elektriğinizi güneş ile sağlamak için yeterlidir.

Türkiye Paris İklim Anlaşması’na 6 Ekim 2021 yılında TBMM onayı ile resmen taraf olmuştur. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanabilmek ve bu kaynakların doğru kullanımını sağlamak için oluşturulan mevzuatlardan biri de  Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’dir.

Bu yönetmelikle çeşitli güneş enerjisi santrali kurulumları için temeller oluşturulmuştur. Bunlar arazi güneş santralleri ve çatı güneş enerji santralleridir. Üzerinde güneş enerjisi santrali bulunmayan çatılar ve tarıma elverişsiz araziler, yağmur suyunu toplamak için önüne set kurulmamış barajlara benzetilebilir.

Oysa, çatı üzerine ve uygun arazilere kurulacak güneş santraleri ile  ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretmek, ülkeye, doğaya ve insanlığın geleceğine katma değer yaratmak anlamı taşımaktadır.

PETRONET ENERJİ, tüketim tesislerinin kendi elektriğini üretmesinin yeşil, yenilenebilir, doğayla dost ve katma değerli bir amaç olduğunun farkındalığı ile çalışmalarına başlamıştır.

Şirketimiz, Güneş Enerjisi Santralleri yatırımları ile doğaya neredeyse sıfır karbon salınımı yaparak Paris İklim Anlaşması çerçevesinde karbon sıfır hedeflerine ülkesini, kurumlarını, işletmelerini ve şahıslarını ulaştırmayı hedeflemektedir.

Güneş enerjisine yapılacak yatırım sonucu elektrik enerjisi giderinden elde ettiği avantaj ile üretilen ürünler, yurt dışında ve yurt içinde rekabet avantajı sağlayabilecek, uygun maliyetlerle  üretilebilecek ve yeni sahalarda istihdam sağlayabilecektir.

Sonuçta; doğa ve insan kazanmış olacaktır.